Höstbok

I min klass har vi nu tema höst och de fick göra en höstbok.

I boken får de både skriva och rita. På framsidan fick de skriva vilken årstid det var, vilka månader som tillhör årstiden och sen måla hur ett höstträd ser ut.

Insidan På insidan fick de skriva lite fakta om hösten och rita hösttecken. I ramarna fick de skriva eller rita årstiderna föra och efter.