Inför utvecklingssamtal

Nu är det snart dags för oss att ha utvecklingssamtal med våra elever. Vi kommer antagligen ha elevledda utvecklingssamtal. Det har de i 1-3, så vi tänkte att vi skulle göra lika. Jag surfade runt lite och hämtade inspiration från de jag tyckte var bäst och gjorde ett eget häfte av det. Det blir som en liten bok. Eleverna får fundera kring sitt eget lärande, hur de är i klassrummet och hur de trivs med sina klasskompisar.

utvecklingssamtal